Ukens tema – Se sammenhenger (uke 23)

Publisert av backman den

Hei 🙂

Velkommen tilbake til ukens tema. Jeg vil starte med å gi en liten oppdatering om min helse situasjon. Gjennom at jeg ble dårligere og dårligere i lår og hofter, ble også jeg lotset frem til en løsning på dette problemet. Jeg har kommet i kontakt med flere kyndige fagpersoner og folk som skjønner seg på betennelse og har fått masse hjelp. Jeg har også gjort justeringer i min kost og dette gjør meg veldig godt. Jeg er sta og har jeg ikke gitt opp tross at jeg har hatt veldig vondt og spurt meg selv om kroppen min klarer denne type jobb. Nu åpner det seg flere muligheter, flere samarbeidspartnere og utviklingsmuligheter for meg og klinikken. Det var en liten fødsel som jeg gikk gjennom med andre ord 🙂 Håper det er lenge til neste for det var veldig vondt 🙂 hahahah. Kanskje det er noen som lurer på hvorfor jeg er så åpen om min helse, jeg trur at åpenhet og ærlighet er noe verden trenger mer av. Så jeg er ikke redd for å være sånn som jeg er. 

Fremover skal vi gå dypere inn i sammenhenger i kroppen. .


Hva er egentlig sammenheng? Jo, det er en relasjon. Så du har relasjonen mellom to deler, og relasjonen innad i den enkelte delen. For at en relasjon skal være levende trengs liv i relasjonen. Liv skapes gjennom at vi tør å relatere oss til relasjonen. Motstand mot å relatere oss til relasjonen gjør ikke relasjonen levende. 🙂 Er dere med?

Dette betyr at om vi lærer oss å bli klar over relasjonene mellom forskjellige ting så kan vi også relatere oss til relasjonen. For eksempel, om jeg blir klar over at det er en relasjon mellom at mellomgulvet mitt låser seg og at jeg kjenner frykt for å bli forlatt av en jeg holder nært, så kan jeg se at det er en relasjon mellom det som skjer og følelsen i min kropp. Da kan jeg relatere til reaksjonen, og se hva jeg kan gjøre med min fryktrespons, utforske hvor den starter og om det finnes ting jeg kan gi slipp på for at kroppen skal få ny feedback og tilhele seg selv. Jeg kan ikke gjøre gjort utgjort eller finne løsninger i det som har vært, men jeg kan se på det som har vært, se mønster og så se hva jeg kan gjøre fremover. Vær klar over dette: når det kommer til emosjons-kropps-forbindelsen så bearbeider kroppen ting lenger enn fornuften. Så hvis du ser tankene dine som minuttviser på klokken og den fysiske kroppen som timeviser så har du en ganske god beskrivelse på hvordan gangen er i prosessen.

Vi kan godt kjenne på kroppen når vi ikke ønsker å relatere oss til ting, og når vi ikke ser sammenhengen. Det er her vi trenger bevisstgjøring. Bevisstgjøring er ikke det samme som overanalysering. Bevisstgjøring er å skape klarhet i hvordan ting er så man kan forholde seg til ting mer konstruktivt og bevisst. Bevisstgjøring er å velge å gå fra autopilot til aktive valg. Jeg har hatt pasienter inne på kontoret som har blitt bevisst på forskjellige ting, og gitt slipp på smerter veldig fort, bare på grunn av bevisstgjøringen. I yoga har vi muligheten å øve oss på å bli flinke å se på relasjonen mellom emosjoner og den fysiske kroppen. Fremover i uken som kommer skapes integreringen av dette temaet. Jeg avslutter nu, men bare kom med innspill om det er mer du vil jeg skal skrive om. Det er nok å ta utav i dette hodet. Hehe. 

Kategorier: Ukens Tema